Skip to main content

Salamat sa Malasakit

Nagluwal ng pangamba at ligalig
Humagupit ang sakit, nilusaw ang rikit
Lumaganap ang kahirapan, sa mundo’y may alinlangan
Unti-unting nanlupaypay, ekonomiya’y nabalam.
Kayraming pinahinto ang taong 2020
Kayraming kwento ang sa atin sumiphayo
Kayraming luha ang dumilig sa mundo
Ngunit tumindig tayo na buo ang puso.
Sinukat ng panahon lakas ng tao
Dinistrungka nito ang matigas na puso
Lumaganap ang malasakit at pagtulong sa tao
Kabutihang dulot ng pandemyang ito.
Sa seryeng ito ng ating buhay
Bumantad sa publiko ang Llaneranong tunay.
Lahing magiting, lahing matulungin
Lahing matagtag hindi nagpatinag.
Ang inyong ambag mga kapwa ko Llanerano
Sa ikinatiwasay ng bayan ito
Ay kinikilala ng taos-puso
Salamat muli at tayo’y magwawagi.
Sa pagtatapos ng taong 2020
Nawa’y matapos na rin ang salot sa kalusugan
Malusaw na sana ito ng tuluyan
Ng takip sa mukha’y mawala ng lubusan.
Ipagpatuloy sa taong 2021
Ang marubdob na hangaring isulong ang bayan
Iwaksi ang alitan, yakapin ang kapayapaan
Ng bayan at tao ay sumulong pang tunay.

📷 SK Noel Macam Antolin

Official Website of Municipality of Llanera