Skip to main content

PRE-REGISTRATIONS ng mga batang 5-11 taon na nagnanais mabakunahan at maging protektado laban sa COVID-19

Open na po ang PRE-REGISTRATIONS ng mga batang 5-11 taon na nagnanais mabakunahan at maging protektado laban sa COVID-19. Ito ay bilang paghahanda sa nalalapit na Vaccination Roll-out para sa mga Kabataan.Magpalista at makipagugnayan sa mga BHW na nakakasakop sa inyo barangay. Ihanda lamang ang mga bagay na sumusunod bilang bahagi ng Pre-Registration Activity:
✔️Birth Certificate(NSO/PSA/Local )
-Kung wala nito, maaaring ipakita ang Baptismal Certificate(May Control Number) o School ID ( naglalaman ng LRN)
✔️ID ng Magulang o Guardian
TANDAAN📌
-Tanging ang mga 5-11 years old lamang na PRE-REGISTERED ang PRIORITY sa bakunahan.
Hintayin lamang po ang ilan pang announcement para sa sa opisyal na Vaccination Roll-Out. Salamat poo

Official Website of Municipality of Llanera