Skip to main content

PALIGSAHAN SA PAGGAWA NG ESPESYAL NA FESTIVAL LOGO

Llanera’ s 67th Founding Anniversary
6th Banuar A Mannalon Festival
PALIGSAHAN SA PAGGAWA NG
ESPESYAL NA FESTIVAL LOGO
Mga Alituntunin:
Ang paligsahan ay bukas para sa lahat ng Llanerano na may angking husay sa pagbuo, pag-drawing at pag konsepto ng isang logo na isasakatuparan sa pamamagitan ng sining-digital.
Ang bubuoing festival logo ay dapat naaayon sa tema pagdiriwang ngayong panahon ng Bagong Normal “Pag-unlad, Pagkakaisa, at Pag-Asa para sa Patuloy na Pagsulong ng Llanera”
Kailangang ipasa ang nabuong festival logo sa anyong digital. Kinakailangan maging malinaw ang bawat detalye, kulay, linya, tekstura, anyo at iba pa.
Ang sukat ng digital festival logo ay 8.5 x 11inches (kasing laki ng short bond paper)
Ipasa ang nabuong digital festival logo sa email na ito: banuar67th@gmail.com at ilagay ang mga sumusunod na detalye:
Subject: DIGITAL FESTIVAL LOGO DESIGN CONTEST
Pangalan
Edad
Tirahan
Contact Number
Maikling naratibo/sanaysay ng nabuong logo
Ang deadline ng pagpasa ng nabuong digital festival logo ay sa June 10, 2022, 5:00 ng hapon.
Magiging pag-aari ng LGU Llanera ang mga naipasang digital festival logo.
Gagamitin ng LGU Llanera ang mananalon festival logo bilang logo sa mga sobenir at memorabilya ng pagdiriwang ng Banuar A Mannalon 2022.
Ang mga mananalo ay ihahayag sa June 27, 2022. Ang mga magwawagi ay makatatanggap ng mga sumusunod:
Unang Gantimpala: P5,000 + Tropeyo
Ikalawang Gantimpala: P3,000 + Tropeyo
Ikatlong Gantimpala: P2,000 + Tropeyo
Pamantayan sa Paghatol:
Kaakmaan sa tema ng pagdiriwang 40%
Ganda ng kulay, linya, tekstura, anyo
at linis ng presentasyon 30%
Biswal na dating 30%
__________
100%
Para sa ilang katunangan at paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan sa Tanggapan ng Punong Bayan sa mga numerong 0936-851-8789.
Official Website of Municipality of Llanera