Skip to main content

MARCH IS NATIONAL WOMEN’S MONTH!

Municipality of Llanera supports the whole nation in the celebration of the 2024 National Women’s Month with the theme “Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas: Kakayahan ng Kababaihan, Patutunayan”

Official Website of Municipality of Llanera