Skip to main content

Magandang balita mga Kasaka

Para sa impormasyon ng nakararami, narito ang pinakahuling ASF Zoning Status ng mga probinsya, munisipyo at siyudad magmula Disyembre 16, 2021 hanggang Enero 13, 2022 alinsunod sa National ASF Zoning and Movement Plan (DA AC n.12 s.2019).
Makikita ang mga lugar sa Gitnang Luzon na na-upgrade sa Pink Zone mula Red Zone.
Samantala, para makita ang Zoning Status ng bawat munisipyo at siyudad, i-click lamang ang link na eto: https://tinyurl.com/ASFZoning13Jan2022

Official Website of Municipality of Llanera