Skip to main content

Llanerano, basahin ang ilang paalala sa ligtas na paggunita ng Undas

Llanerano, basahin ang ilang paalala sa ligtas na paggunita ng Undas 😊😊😊
HINDI MASAMA ANG MAG-INGAT📌
Wag tatanggaling Facemask!
Magpabooster na bago ka dumalaw sa mga mahal mo sa buhay na yumao.
God Bless Llanerano 😘😘😘
Official Website of Municipality of Llanera