Skip to main content

Kinumpirma kamakailan ng Department of Agriculture (DA) ang isang local outbreak ng Avian Flu

Nais ng Kagawaran ng Kalusugan (DOH) na ipaalam sa publiko ang ilang kaalaman tungkol sa Avian Flu at ang panganib nito sa mga tao, kung paano maiwasan ang pagkalat, at kung ano ang gagawin kung sakaling sa tingin mo ay ikaw ay nahawaan.
Laging maging listo at kumuha ng tamang impormasyon mula lamang sa DOH, DA, o sa iyong kaukulang mga lokal na tanggapan ng kalusugan.
☎️ DOH Health Emergency OpCen sa 8711-1001, 8711-1002.
🐓🐤🛡️
#AlisAvianFlu #BeatBirdFlu
Official Website of Municipality of Llanera