Skip to main content

July is Nutrition Month

Happy 47th Nutrition Month! 🥳🥳🥳

Mga kanutrisyon, sa sama-samang pagtutulungan, kaya nating wakasan ang lahat ng uri ng malnutrisyon. Ating tutukan ang nutrisyon at kalusugan sa First 1000 days ng buhay!

Official Website of Municipality of Llanera