Skip to main content

Iwasan ang Methanol Poisoning

Balak mo bang maghanda ng lambanog sa paparating na Noche Buena? Bumili lamang ng mga lambanog na rehistrado sa Food and Drug Administration upang tayo ay hindi ma-methanol poisoning. O mas mabuti pa’y huwag na lang muna uminom.

Agad na kumonsulta sa doktor kapag tayo ay makaramdam ng mga sumusunod na sintomas pagkatapos uminom ng lambanog.

Abot-kamay ang selebrasyong KERI, basta’t umiwas sa mga pagkaing SKERI!

Official Website of Municipality of Llanera