Skip to main content

Isang paalala mula sa Municipal Civil Registrar’s Office

PUPUNTA KA BA NG MCR OFFICE PARA MAGPAREHISTRO NG KAMATAYAN NG INYONG MAHAL SA BUHAY?
NARITO ANG MGA DAPAT DALHIN AT TANDAAN
1.SERTIPIKASYON MULA KAY KAPITAN NA SA BAHAY O SA ATING BAYAN NAMATAY ANG ATING IREREHISTRO;
2. MAGDALA NG GOVERNMENT ISSUED ID ANG
MAGPAPAREHISTRO;
3. TIYAKIN NA ALAM ANG BUONG PANGALAN NG MGA
MAGULANG NG PUMANAW;
* TATAY (FIRST NAME, MIDDLE NAME AT SURNAME)
* NANAY ( FIRST NAME, MIDDLE NAME NOONG DALAGA,
APELYIDO NOONG DALAGA)
* PETSA NG KAPANGANAKAN NG NAMATAY/PUMANAW
4. ANG PINAKAMALAPIT NA KAMAG-ANAK NG NAMATAY
ANG MAARING MAGPAREHISTRO;
5. MAGSUOT NG FACEMASK AT MAG-ALCOHOL BAGO AT
MATAPOS ANG TRANSAKSYON SA MCR OFFICE ;
6. SUMUNOD PO TAYO SA SOCIAL DISTANCING, BILANG PAG-
IINGAT DALAWANG (2) TAO LAMANG ANG MAARING
PUMASOK SA MCR OFFICE.
MARAMING SALAMAT PO

Official Website of Municipality of Llanera