Skip to main content

Day Care Services for SY 2022-2023

Magandang araw po!
Sa mga magulang po na may anak edad 3-4 years old. Maari na pong ipalista ang inyong mga anak sa mga Day Care Workers na nakakasakop po sa inyo. Ito po ay bilang paghahanda sa ating Day Care Services for SY 2022-2023.
Ang deadline po nagpapalista ay sa June 8, 2022.
Para po sa mga tanong, maari pong kontakin ang ating mga Day Care Workers sa mga numerong nasa ibaba.
Maraming salamat po!
Official Website of Municipality of Llanera