Skip to main content

Condonation of Interest and Penalties

Condonation of Interest and Penalties sa mga hindi pa nababayarang buwis ng mga ari-ariang di-natitinag EXTENDED hanggang December 31, 2021

Official Website of Municipality of Llanera