Skip to main content

Bayan ng Llanera Tumamggap ng Medical Equipments Mula sa Trinity Baptist Chrch at Sta Barbara Christian Fellowship Baptist Church

Official Website of Municipality of Llanera