Skip to main content

Bida MSMEs Negosyo Center Trade Fair

Day 4!

Arat na mga kaLlanerano, pagkatapos mag.ikot sa mga pailaw huwag kalimutang mamili Ng mga pasalubong , panregalo at mga pangMiryenda dito sa Bida MSMEs Negosyo Center Trade Fair

#BuyLOKALSupportLOKAL

Official Website of Municipality of Llanera