Skip to main content

Banuar A Mannalon Festival: One of the Best Cultural Festivals of the Philippines

Layag Bayan ng Llanera!
Hindi biro ang pinagdaan ng Bayan ng Llanera upang tanghaling ang
Banuar A Mannalon Festival as
one of the Best Cultural Festivals of the Philippines
Banuar : A Book of Culture and History as one of the Best Tourism Gift/Souvenir (Non Food Category)
sa katatapos na Pearl Awards ng Association of Tourism Officers of the Philippines (ATOP), sa The Tent West Cove, Boracay.
Sa 326 na entries sa iba’t ibang kategorya, ikinararangal namin ang aming sariling Sining ,Kultura at Kasaysayan.
Maraming salamat sa aming Punong Bayan, Kgg. Ronnie Roy G. Pascual sa kaniyang taos na pagmamahal at suporta sa turismo, sining at kultura ng aming bayan.
Sa lahat ng mga mamamayan ng aming bayan; mga mag-aaral ng bawat paaralan, mga guro, mga lider at opisyales ng bawat barangay,kay Alejandro S. Galindez Jr, Pambayang Tagapamahala at Naitalagang Tagapamahala sa Turismo, Kasaysayan, Sining at Kultura at sa masisipag na cultural workers ng Tourism Office, maraming salamat.
Pagbati din sa sumulat ng Banuar Book at gumawa ng Research ng Banuar A Mannalon , Dr. Rommel V. Espejo ng Nueva Ecija University of Science and Technology.
Lalayag ang Bayan ng Llanera sa patuloy na pagsulong para sa sa mamamayan at bayan.

Official Website of Municipality of Llanera